Airbnb gaat toeristenbelasting innen voor Amsterdam

Airbnb int toeristenbelasting namens gemeente Amsterdam

Verhuur je jouw woning tijdelijk, dan dien je 5% toeristenbelasting te betalen. Veel airbnb gebruikers deden dat niet, daarom int Airbnb dit voor Amsterdam nu automatisch.

Het was al bekend dat Airbnb en gemeente Amsterdam hierover in discussie waren. De gemeente Amsterdam heeft afgesproken dat Airbnb vanaf 1 februari 2015, 5% inhoudt bij elke boeking en dit afdraagt aan de gemeente. Hoeveel inkomsten er wordt verwacht weet de woordvoerder niet, maar verwacht dat dit snel een aantal miljoen zal opleveren.

Tijdelijke huur

Ben je zelf op vakantie of niet in je woning aanwezig, dan kun je deze via Airbnb tijdelijk verhuren aan toeristen. Vaak wordt er een Airbnb servicebedrijf ingehuurd die de boekingen en check-in regelt.

Woningverhuurders waren altijd zelf verantwoordelijk om toeristenbelasting te innen en af te dragen. Gemeente Amsterdam merkte echter dat er veel minder toeristenbelasting wordt afgedragen dan verwacht werd. Deze overeenkomst brengt daar verandering in. Dit is stap 1 om illegale verhuur tegen te gaan in Amsterdam. Een goed innitiatief van Amsterdam, maar ook van Airbnb, omdat het ook de negatieve toon zuivert die voorheen op tijdelijk verhuur via Airbnb zat.

Airbnb goed initiatief

Wethouder Udo Kock is blij met dit initiatief. Waar gemeente Amsterdam Airbnb eerder als bedreiging zag en verhuur via Airbnb verbood, zien ze het nu als een toegevoegde waarde voor Amsterdam. “Ik ben heel blij met deze overeenkomst. Airbnb is een mooi nieuw soort initiatief, en als stad moet je dan niet met de hakken in het zand gaan staan maar juist samen kijken hoe je met dit soort innovatieve bedrijven kunt samenwerken”, aldus de wethouder. “Tegelijkertijd wil je als stadsbestuur ook gelijke regels voor iedereen en dat bereiken we met de deal over toeristenbelasting.”

Verzekering voor tijdelijk verhuur

De Volkskrant meldde donderdag dat verschillende verzekeraars hun polissen aanpassen om verzekeringen te bieden bij tijdelijk verhuur.

Zo breidt Nationale Nederlanden per 1 januari haar inboedelverzekering uit met een dekking voor Airbnb-verhuur. Brand-, water- en stormschade zijn gedekt. Echter is het wel belangrijk dat de polishouder de woning maximaal 60 dagen per jaar verhuurt en dit niet overschrijdt.

Ook Aegon is bezig met zo’n soort polis en overweegt zowel een inboedel- als een aansprakelijkheidsverzekering te ontwikkelen voor Airbnb-verhuurders.

Centraal Beheer is wel bezig met een Peerbypolis, voor het uitlenen van spullen, maar Airbnb staat nog niet op de planning.

Neem direct contact op

Een gedachte over “Airbnb gaat toeristenbelasting innen voor Amsterdam

Reacties zijn gesloten.