Airbnb in Amsterdam weer toegestaan

Airbnb in Amsterdam was begin 2013 verboden door de gemeente in bijna alle gevallen. Ze waren klaar met de ‘illegale hotels’, maar gelukkig zien ze in dat Airbnb een toegevoegde waarde heeft voor de stad en zijn ze daarop teruggekomen. Met een nieuw beleid zorgt gemeente dat Airbnb in Amsterdam officieel weer is toegestaan.

Tijdelijk verhuur met voorwaarden

Tijdelijk verhuur van je woning is weer toegestaan, maar op een paar voorwaarden. De woning mag bijvoorbeeld 60 dagen per jaar worden verhuurd en moet de verhuurder toeristenbelasting betalen.

Airbnb is een website waar je jouw woning tijdelijk kan verhuren als je er zelf even niet bent. Ook is het mogelijk een kamer of verdieping in een huis te verhuren. In de regel is Airbnb een stuk goedkoper dan een gemiddelde hotelkamer.

Amsterdam voorloper met tijdelijk verhuur

Volgens Airbnb loopt Amsterdam voor op het gebied van tijdelijk verhuur. “Deze regelgeving maakt Amsterdam wereldwijd een voorloper op dit gebied”, schrijft Airbnb in een reactie. “De nieuwe regeling maakt het niet alleen gemakkelijker voor lokale bewoners om de woning waarin ze leven te delen met anderen, het maakt tegelijkertijd ook korte metten met illegale hotels die misbruik maken van het systeem.”

Airbnb hoopt dat het Amsterdamse beleid steden wereldwijd zal inspireren

De voorwaarden van de gemeente Amsterdam

  • Je dient zelf in de woning te wonen en eigenaar te zijn.
  • Tijdelijk verhuur van de woning mag alleen als je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Je mag je woning niet bedrijfsmatig exploiteren. Hier komt nog een exacte criteria voor. Af en toe tijdelijk verhuren is prima.
  • Je moet toestemming hebben van Vereniging van Eigenaren.
  • Je dient toeristenbelasting te betalen en over de inkomsten dient inkomstenbelasting betaald te worden.
  • Huurwoningen met huurprijs onder 699,47 per maand (per 1 jan 2014) mogen niet verhuurd worden. Dat is ook de huurtoeslaggrens. De gemeente zegt streng op te treden bij deze schending van het huurcontract. Het kan het verlies van je woning betekenen.
  • De woning moet aan de brandveiligheidseisen voldoen (zie site brandweer).
  • De woning mag tijdelijk verhuurd worden aan maximaal 4 personen tegelijk.
  • De toeristen mogen geen overlast veroorzaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de tijdelijke huurders, dus let op wie je binnen haalt.

Neem direct contact op